Skip navigation

Digitalt Produktkatalog - Søg, Find, Byg

Gå til kontaktinformation

Phønix Tag Materialer A/S (Nordic Waterproofing A/S) firmainformation

Dsc_0118

Nordic Waterproofing A/S udvikler, producerer og sælger et bredt program af produkter til fugtbeskyttelse af bygninger. F.eks. Tagpap, Undertag, Murpap og Murfolie.

Aktiviteterne i Nordic Waterproofing A/S

  • Nordic Waterproofing A/S omfatter udvikling, produktion, salg og markedsføring af et bredt program af produkter til fugtbeskyttelse af bygninger – såvel indvendigt som udvendigt. Produkterne fra Nordic Waterproofing A/S markedsføres under navnet Phønix Tag Materialer A/S.
    Afsætningen af vores produkter foregår primært i Danmark og Nordatlanten.
    Vores erfaring og store ekspertise giver os de bedste forudsætninger for at leve op til de krav, der stilles til fremtidens leverandør. Derfor er Nordic Waterproofing A/S også foregangsvirksomhed, når det gælder udvikling, kvalitetssikring, logistik, information om projektering og vejledning.

Aktiviteterne i Nordic Waterproofing A/S er ISO 9001:2008 certificerede. Endvidere er tagpapfabrikken miljøcertificeret i henhold til ISO 14001:2004.

Historisk resumé:

1907 Fabrikken Phønix grundlægges og startede med produktion af betonvarer og tagpap
1930 Produktionen blev udvidet til også at omfatte vejmaterialer
1957 Ændredes firmanavnet til A/S Phønix Tagpap og Vejmaterialer
1974 Det kendte P-logo blev indført
1982 Navnet ændredes til A/S Phønix Contractors
1997 Blev A/S Phønix Contractors købt af Rieber & Søn ASA.
2000 Ved frasalget af Phønix Asfalt blev der dannet et nyt aktieselskab PHØNIX TAG A/S
2001 PHØNIX TAG A/S blev solgt til Trelleborg koncernen, og i den forbindelse blev tagaktiviteterne udskilt i et selvstændigt aktieselskab Trelleborg Phønix A/S
2011 Axcel køber Trelleborg Waterproofing af Trelleborg AB. Trelleborg Waterproofing hedder nu Nordic Waterproofing og markedsføres gennem stærke varemærker som fx. Mataki, Trebolit, Kerabit samt Phønix Tag Materialer.