Skip navigation

Digitalt Produktkatalog - Søg, Find, Byg

Gå til kontaktinformation

Phønix Tag Materialer A/S (Nordic Waterproofing A/S) firmainformation

Nordic Waterproofing A/S udvikler, producerer og sælger et bredt program af produkter til fugtbeskyttelse af bygninger. F.eks. Tagpap, Undertag, Murpap og Murfolie.

Aktiviteterne i Nordic Waterproofing A/S

  • Nordic Waterproofing A/S omfatter udvikling, produktion, salg og markedsføring af et bredt program af produkter til fugtbeskyttelse af bygninger – såvel indvendigt som udvendigt. Produkterne fra Nordic Waterproofing A/S markedsføres under navnet Phønix Tag Materialer A/S.
    Afsætningen af vores produkter foregår primært i Danmark og Nordatlanten.
    Vores erfaring og store ekspertise giver os de bedste forudsætninger for at leve op til de krav, der stilles til fremtidens leverandør. Derfor er Nordic Waterproofing A/S også foregangsvirksomhed, når det gælder udvikling, kvalitetssikring, logistik, information om projektering og vejledning.

Aktiviteterne i Nordic Waterproofing A/S er ISO 9001:2008 certificerede. Endvidere er tagpapfabrikken miljøcertificeret i henhold til ISO 14001:2004.

Historisk resumé:

1907 Fabrikken Phønix grundlægges og startede med produktion af betonvarer og tagpap
1930 Produktionen blev udvidet til også at omfatte vejmaterialer
1957 Ændredes firmanavnet til A/S Phønix Tagpap og Vejmaterialer
1974 Det kendte P-logo blev indført
1982 Navnet ændredes til A/S Phønix Contractors
1997 Blev A/S Phønix Contractors købt af Rieber & Søn ASA.
2000 Ved frasalget af Phønix Asfalt blev der dannet et nyt aktieselskab PHØNIX TAG A/S
2001 PHØNIX TAG A/S blev solgt til Trelleborg koncernen, og i den forbindelse blev tagaktiviteterne udskilt i et selvstændigt aktieselskab Trelleborg Phønix A/S
2011 Axcel køber Trelleborg Waterproofing af Trelleborg AB. Trelleborg Waterproofing hedder nu Nordic Waterproofing og markedsføres gennem stærke varemærker som fx. Mataki, Trebolit, Kerabit samt Phønix Tag Materialer.
2016 Nordic Waterproofing blev noteret på Nasdaq børsen i Stockholm.